Test ojcostwa z grupy krwi

Test ojcostwa z grupy krwi

Analiza grup krwi, stosowana kiedyś do ustalania ojcostwa jest już metodą tak przestarzałą, a do tego na tyle nieprecyzyjną, że niemal całkowicie wypadła z użycia. Jej miejsce zajęły, szybkie, pewne i bezbolesne badania DNA na ojcostwo. Na czym polegała uważana już dziś za historyczną, a wykorzystywana w przeszłości do ustalania pokrewieństwa między ludźmi metoda serologiczna?

Badania na ojcostwo – jak próbowano kiedyś ustalić czy mężczyzna jest ojcem dziecka

Faktem jest, że grupę krwi dziecko dziedziczy po rodzicach. Nie jest ona jednak cechą indywidualną, nie przypomina „genetycznego odcisku palca”, jakim jest ludzkie DNA. Po świecie chodzą przecież miliony osób, które posiadają identyczną grupę krwi, mimo, że nie łączy je biologiczne pokrewieństwo. Znając grupy krwi matki i ojca da się co prawda ustalić możliwe warianty grup krwi ich dziecka, a nawet wstępnie wykluczyć ojcostwo.

Za pomocą tej metody nigdy nie uda się jednak jednoznacznie tego ojcostwa potwierdzić, jest ona zbyt niedoskonała. Dlaczego więc z niej korzystano? Z prostego powodu, medycyna nie dysponowała wówczas skuteczniejszym narzędziem. Warto wspomnieć, że w Polsce pierwsze testy serologiczne wykonano dla Sądu Krakowskiego już w drugiej połowie lat dwudziestych XX wielu, konkretnie w roku 1926, a więc na długo zanim nastała era badań genetycznych. Nic zatem dziwnego, że mężczyźni próbowali sobie radzić w inny sposób.

Z problemem wątpliwego ojcostwa ludzie zmagają się przecież nie od dziś. Z biegiem lat naukowcy odkrywali jednak nowe systemy grup krwi, w związku z czym ich analiza nastręczała coraz więcej kłopotów, a uzyskiwane wyniki nie dawały jednoznacznej odpowiedzi.

Badania DNA na ojcostwo – rewolucja w dziedzinie ustalania ojcostwa

Było oczywiste, że ludzie potrzebowali jakiegoś rewolucyjnego rozwiązania, które dałoby im całkowitą pewność. Tą rewolucją okazały się genetyczne testy na ojcostwo. Nie badały one już grup krwi, a unikalny dla każdego człowieka kod genetyczny. Do dziś testy DNA uważane są za najdokładniejszą metodę, jeśli chodzi o ustalanie pokrewieństwa między ludźmi.

Test na ojcostwo z grupy krwi – inne ograniczenia tej metody

O tym jaką grupę krwi będzie posiadało dziecko zadecydują specyficzne antygeny. Znajdują się one w krwinkach czerwonych, inaczej erytrocytach i tworzą określone układy grupowe. Wśród nich najbardziej znane są układy AB0 i Rh. Grupy krwi nie warto ustalać jednak wcześniej niż przed ukończeniem 2 roku życia. Choć antygeny z grypy AB0 są obecne już u 6-tygodniowego płodu, to w pełni ujawniają się one dopiero między 6. a 18. miesiącem życia dziecka. Dla porównania, badanie na ojcostwo na podstawie analizy DNA jest już dziś dostępne po 10 tygodniu ciąży.
W błąd – jeśli idzie o metodę serologiczną – może ponadto wprowadzić źle oznaczona grupa krwi – takie sytuacje mają miejsce nawet w obecnych czasach.

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img

Co jest dla Ciebie najważniejsze w teście na ojcostwo?

Zobacz wyniki