Test na ustalenie ojcostwa do sądu

Sprawy o alimenty, uznanie dziecka czy spadek

Badanie ojcostwa na potrzeby spraw sądowych można wykonać bez skierowania z sądu. Wystarczy zgłosić się do laboratorium i powiedzieć, że test ma być wykonany do celów sądowych.

W badaniu sądowym zachowana jest formalna procedura pobrania próbek, która odbywa się w placówce medycznej w obecności upoważnionego lekarza lub diagnosty. W teście biorą udział 3 osoby: ojciec, matka i dziecko. Do wyniku ekspert pełniący funkcję biegłego sądowego wystawia opinię, a komplet takich dokumentów jest honorowany przez polskie sądy.

Do jakich spraw można wykorzystać wynik badania ojcostwa?

Wynik badania na ojcostwo, niezależnie od tego czy jest wykonywany prywatnie czy dla sądu, jest taki sam – pewny i jednoznaczny. W przypadku badań prywatnych próbki pobiera się samodzielnie, natomiast w testach sądowych zachowana jest oficjalna procedura pobrania próbek. Wynika to z tego, że sąd musi mieć pewność od kogo próbki zostały pobrane.

Wynik testu sądowego jako dowód, można wykorzystać w sprawie o:

  • ustalenie ojcostwa
  • alimenty
  • przepisanie lub odziedziczenie spadku
  • uznanie dziecka przed USC
  • i wielu innych

Czas oczekiwania na wynik: 5-10 dni roboczych
Dokumenty: wynik jako pełnowartościowy dowód w sprawie + ekspertyza

Najczęstsze pytania:

  • Czy matka musi wziąć udział w badaniu?

Tak. W przypadku badania sądowego udział matki jest wymagany, poza sytuacją kiedy matka nie żyje lub jej miejsce pobytu nie jest znane.

  • Czym się różni test prywatny od sądowego?

Procedurą pobrania próbek. W badaniu prywatnym ptóbki można pobrać samodzielnie, natomiast w przypadku badania sądowego należy udać się do placówki medycznej gdzie sprawdzana jest tożsamość osób badanych.

  • Czy test sądowy jest pewniejszy od prywatnego?

Nie. Wynik badania prywatnego i sądowego jest dokładnie taki sam.

.

Więcej informacji:

.

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img