DNA detektyw

Identyfikacja osoby

Badanie genetyczne jest najskuteczniejszą metodą identyfikacji osoby. Wykorzystywane jest przez policję, detektywów i sądy, jednak również osoba prywatna może zlecić taki test DNA. Polega on na pobraniu dwóch próbek oraz porównaniu ich ze sobą, by sprawdzić tożsamość, np. w przypadku zaginięcia czy wypadku.

DNA detektyw – na czym polega?

Laboratorium, na podstawie przekazanych próbek, ustala profile genetyczne osób, do których należy materiał DNA. Profil genetyczny nazywa się „genetycznym odciskiem palca”, ponieważ jest dla każdego unikalny. Porównując ustalone profile DNA ze sobą można sprawdzić, czy próbki należą do jednej i tej samej osoby. W przypadku badania próbek od różnych osób można również sprawdzić, czy są one ze sobą spokrewnione.

DNA detektyw – jakie próbki pobrać?

Do badania potrzebne są dwie próbki porównawcze, którymi mogą być dowolne elementy z materiałem genetycznym. Można przekazać więc np. używaną szczoteczkę do zębów, włosy z cebulkami, plamy krwi, niedopałek papierosa, pasek z glukometru, ślady naskórka czy używany smoczek. Mogą to być elementy z materiałem genetycznym osoby, którą chce się zidentyfikować lub od jej krewnych. 

Przykładowo, w przypadku odnalezienia zwłok osoby uznanej za zaginioną, próbkę można pobrać od rodziny (np. rodziców, rodzeństwa, dziadków) lub przekazać przedmiot używany za życia przez tę osobę. Wszystko zależy do tego, jakim materiałem DNA dysponuje rodzina. W pierwszym przypadku badanie pozwoli sprawdzić, czy między badanymi profilami DNA istnieje podobieństwo (a więc osoby są spokrewnione), a w drugim – czy odnalezione zwłoki należą do osoby, której próbki przekazano.

Identyfikacja osoby – pewny test DNA

Identyfikacja osoby przeprowadzona na podstawie testu DNA jest jednoznaczna i całkowicie pewna. Ma to związek z tym, że DNA jest niezmienne – także po śmierci. Co więcej, każda osoba na świecie ma inne DNA (wyjątkiem są bliźnięta jednojajowe). Badanie jest pewne także niezależnie od rodzaju próbki.

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img