Identyfikacja osób – badania DNA

Badanie genetyczne jest najskuteczniejszą metodą identyfikacji osoby. Wykorzystywane jest przez policję, detektywów i sądy, jednak również osoba prywatna może zlecić taki test DNA. Polega on na pobraniu dwóch próbek oraz porównaniu ich ze sobą, by sprawdzić tożsamość, np. w przypadku zaginięcia czy wypadku.

Tego dowiesz się z artykułu:

Do czego można wykorzystać badania DNA?

Oprócz testów na ojcostwo i pokrewieństwo, testów zdrady, czy badań medycznych testy DNA z powodzeniem wykorzystywane są do identyfikacji osób. Z tego powodu korzystają z nich sądy, policja czy detektywi.

Badania DNA pozwalają na przykład:

  • ustalić tożsamość zwłok – np. ofiary wypadku czy osoby NN,
  • ustalić tożsamość podejrzanego – na podstawie materiału DNA znalezionego na miejscu zbrodni,
  • rozwiązać sprawy kryminalne nawet po wielu latach,
  • zidentyfikować osobę zaginioną.
  • a nawet sprawdzić wierność partnera lub partnerki!

W przypadku osób prywatnych mogą one przydać się np. do ustalenia sprawcy kradzieży.

Czym jest profil genetyczny i na czym polega badanie?

Laboratorium, na podstawie przekazanych próbek, ustala profile genetyczne osób, do których należy materiał DNA. Profil genetyczny nazywa się „genetycznym odciskiem palca”, ponieważ jest dla każdego unikalny.

Próbki znalezione np. na miejscu zbrodni czy wypadku można porównać z materiałem potencjalnie należącym do danej osoby lub z materiałem należącym do jej potencjalnych krewnych.

Porównując ustalone profile DNA ze sobą można sprawdzić, czy próbki należą do jednej i tej samej osoby. Schemat ten wykorzystywany jest w przypadku testu zdrady! W przypadku badania próbek od różnych osób można również sprawdzić, czy są one ze sobą spokrewnione.

Ciekawy artykuł: Test zdrady – sprawdź, jak zrobić test na zdradę i udowodnić niewierność ✔

Jakie próbki nadają się do ustalenia profilu DNA?

Ustalenie profilu DNA jest możliwe na podstawie dowolnych materiałów znalezionych na miejscu zbrodni, wypadku czy w jakiejkolwiek innej sytuacji. Często przekazuje się próbkę bezpośrednio pochodzącą z ciała danej osoby. Mogą to być też np. plamy krwi, nasienia czy innych wydzielin, fragmenty naskórka, włosy z cebulkami, paznokcie.

Do testu genetycznego potrzebna jest ponadto próbka porównawcza. Mogą to być elementy z materiałem genetycznym osoby, którą chce się zidentyfikować lub od jej krewnych. Można przekazać więc np. używaną szczoteczkę do zębów, włosy z cebulkami, plamy krwi, niedopałek papierosa, pasek z glukometru, maszynkę do golenia, gumę do żucia czy używany smoczek.

Przykładowo: w przypadku odnalezienia zwłok osoby uznanej za zaginioną próbkę można pobrać od rodziny (np. rodziców, rodzeństwa, dziadków) lub przekazać przedmiot używany za życia przez tę osobę. Wszystko zależy do tego, jakim materiałem DNA dysponuje rodzina. W pierwszym przypadku badanie pozwoli sprawdzić, czy między badanymi profilami DNA istnieje podobieństwo (a więc osoby są spokrewnione), a w drugim – czy odnalezione zwłoki należą do osoby, której próbki przekazano.

Czy test DNA jest pewny?

Identyfikacja osoby przeprowadzona na podstawie testu DNA jest jednoznaczna i całkowicie pewna. Ma to związek z tym, że DNA jest niezmienne – także po śmierci. Co więcej, każda osoba na świecie ma inne DNA (wyjątkiem są bliźnięta jednojajowe). Badanie jest pewne także niezależnie od rodzaju próbki. Trzeba mieć jednak pewność, że materiał należy do właściwej osoby (szczególnie porównawczy, który jest porównywany z materiałem znalezionym np. na miejscu zbrodni).

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img
Data publikacji: , Aktualizacja: