Certyfikaty laboratorium

GEDNAP, ISFG, Rzetelna Firma

Geneticus dbając o najwyższą jakość badań, poddaje się regularnym kontrolom ośrodków polskich i zagranicznych. Stosowane systemy pozwalają wyeliminować błędy laboratoryjne.  Laboratorium uzyskało liczne certyfikaty dzięki którym gwarantujemy Państwu wydanie pewnych i wiarygodnych wyników..

GEDNAP 56 i 57  (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group)

Jeden z najważniejszych certyfikatów GEDNAP, jest uznawany i honorowany na całym świecie, także przez grupę European Network of Forensic Institutes. Zrzesza ona europejskie instytuty i laboratoria kryminalne. Jest potwierdzeniem najwyższej jakości przeprowadzanych badań  genetycznych.

Uwaga! Przed zleceniem badania sprawdź aktualność certyfikatów. Niektóre laboratoria nie wykonują kontroli zewnętrznych cyklicznie, dlatego umieszczają informację o certyfikatach np. 51 i 52. Aktualne certyfikaty GEDNAP mają numery 56 i 57.

ISFG (International Society for Forensic Genetics)

Renomowany certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki Sądowej, uznawany jako jeden z najważniejszych certyfikatów dla laboratorium genetycznego. ISFG to światowa organizacja promująca wiedzę ścisłą z zakresu analiz genetycznych na potrzeby medycyny sądowej. Niewiele laboratoriów otrzymuje ten certyfikat, który potwierdza  jakość badań genetycznych w celu ustalenia ojcostwa.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

KIDL to instytut samorządowy, który zajmuje się  organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Zrzesza on laboratoria diagnostyczne, m.in. te, które przeprowadzają analizy genetyczne.

Certyfikat  „Rzetelna Firma”

Firmy uczestniczące w programie „Rzetelna Firma” cechuje terminowość płatnicza, a także tworzenie pozytywnego wizerunku zrzeszonych firm.  Certyfikat ten wydany online świadczy o rzetelności i przejrzystości  działania danego przedsiębiorstwa. Firma zgłaszająca chęć udziału w tym programie musi spełniać odpowiednie wymogi, dopiero wtedy może zostać przyjęta do grona członków programu.

Certyfikat SOLIDNA FIRMA

Otrzymanie tego certyfikatu dowodzi rzetelności i prawdziwości firmy. Program Gospodarczo-Konsumencki „Solidna Firma” to system oceny i sprawdzenia firm przez profesjonalistów, konsumentów czy też partnerów gospodarczych.  Nagłaśnia zasady etyki, rzetelności, uczciwości oraz terminowości w kontaktach między partnerami rynkowymi.

Zestaw do pobrania próbek z oznaczeniem CE

Sterylne wymazówki, które znajdują się w zestawie zostały wykonane zgodnie z zasadami unikalnego patentu naszej firmy. Jakość przebiegu ich wytworzenia i sterylizacji jest zaświadczona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). To sprawia, że możemy stosować oznaczenia CE na naszych zestawach (numer 0197).

Certyfikaty udostępniamy na życzenie Klienta.

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img