Certyfikaty laboratorium

GEDNAP, ISFG, Rzetelna Firma

Geneticus dbając o najwyższą jakość badań, poddaje się regularnym kontrolom ośrodków polskich i zagranicznych. Stosowane systemy pozwalają wyeliminować błędy laboratoryjne.  Laboratorium uzyskało liczne certyfikaty, dzięki którym gwarantujemy Państwu wydanie pewnych i wiarygodnych wyników badań na ojcostwo..

GEDNAP 62 i 63  (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group)

Jeden z najważniejszych certyfikatów GEDNAP, jest uznawany i honorowany na całym świecie, także przez grupę European Network of Forensic Institutes. Zrzesza ona europejskie instytuty i laboratoria kryminalne. Jest potwierdzeniem najwyższej jakości przeprowadzanych badań  DNA.

Uwaga! Przed zleceniem badania ojcostwa sprawdź aktualność certyfikatów. Niektóre laboratoria nie wykonują kontroli zewnętrznych cyklicznie, dlatego umieszczają informację o certyfikatach np. 51 i 52. Aktualne certyfikaty GEDNAP mają numery 62 i 63.

ISFG (International Society for Forensic Genetics)

Renomowany certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki Sądowej, uznawany jako jeden z najważniejszych certyfikatów dla laboratorium genetycznego. ISFG to światowa organizacja promująca wiedzę ścisłą z zakresu analiz genetycznych na potrzeby medycyny sądowej. Niewiele laboratoriów otrzymuje ten certyfikat, który potwierdza  jakość badań DNA na ojcostwo. W Geneticus posiadamy aktualny certyfikat ISFG wydany w 2022 roku.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

KIDL to instytut samorządowy, który zajmuje się  organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Zrzesza on laboratoria diagnostyczne, m.in. te, które przeprowadzają analizy genetyczne.

Zestaw do pobrania próbek z oznaczeniem CE

Sterylne wymazówki, które znajdują się w zestawie zostały wykonane zgodnie z zasadami unikalnego patentu naszej firmy. Jakość przebiegu ich wytworzenia i sterylizacji jest zaświadczona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). To sprawia, że możemy stosować oznaczenia CE na naszych zestawach (numer 0197).

Certyfikaty udostępniamy na życzenie Klienta.

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img
Data publikacji: , Aktualizacja: