Pewny wynik badania na ojcostwo

Dane osób badanych, profile genetyczne, 24 markery DNA

Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest to, aby otrzymać PEWNY wynik badania ojcostwa. Mogą Państwo albo wybrać badanie podstawowe na 16 markerach albo badanie rozszerzone oparte na 24 markerach DNA (największa pula dostępna na rynku).

Otrzymają Państwo pełny raport z badania ojcostwa, na którym znajdą się m.in.

  • Dane osób badanych – jeśli wykonujesz badanie na podstawie wymazów z policzka, na wyniku mogą znaleźć się dane osobowe uczestników. Taki rezultat można przedstawić drugiej stronie, a także wykorzystać w sądzie, np. w sprawach o ustalenie ojcostwa czy alimenty. Sąd przychylniej patrzy na wyniki z danymi osobowymi.
  • Profile genetyczne osób badanych – określany jako „genetyczny odcisk palca”. Profil genetyczny będzie się składał albo z 16 markerów (badanie podstawowe) albo z 24 markerów (badanie rozszerzone). Można powiedzieć, że jest to dowód z rzetelnie przeprowadzonego badania. Jest on unikalny dla każdego człowieka, określany jako „genetyczny odcisk palca”. Składa się z ciągu  liczb, zwanych markerami, odziedziczonych w połowie po mamie, a w połowie po tacie.
  • Słowna interpretacja wyniku – na wyniku pojawi się słowny opis otrzymanego rezultatu.W przypadku potwierdzenia ojcostwa pojawi się adnotacja:„Prawdopodobieństwo biologicznego ojcostwa wynosi powyżej 99.9999%,w związku z tym ojcostwo badanego domniemanego ojca w stosunku do badanego dziecka zostało praktycznie potwierdzone.”W przypadku wykluczenia  ojcostwa pojawi się następujący opis:„Biologiczne ojcostwo badanego domniemanego ojca wobec badanego dziecka zostało w 100% wykluczone.”
  • Opis stosowanej metodybadania DNA to jedyna skuteczna metoda ustalenia ojcostwa. Każda próbka przechodzi przez kilka etapów badania, aż do uzyskania wyniku
  • Pieczątki i podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test – na końcu dokumentu osoby wykonujące i zatwierdzające badanie (diagności laboratoryjni) podbiją się imienną pieczątką oraz składają swoje podpisy.

 

Najczęstsze pytania:

  • Czy wynik badania jest pewny?

Tak. Ojcostwo zostanie albo potwierdzone albo wykluczone.

  • Czy wynik badania można wykorzystać w sądzie?

Tak. W przypadku badania prywatnego może posłużyć jako dowód wstępny w sprawie, natomiast wykonując badanie z procedurą sądową wynik zostanie uznany jako pełnowartościowy dowód.

  • Kto otrzyma wynik badania?

O tym na jakie adres mamy wysłać wyniki decydujesz Ty. W formularzu zlecenia badania wpisujesz adres(y) na jaki mamy wysłać rezultat testu.

 

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img

opinie

Co jest dla Ciebie najważniejsze w teście na ojcostwo?

Zobacz wyniki