Metoda badania ojcostwa

Metoda badania ojcostwa

Pewne ustalenie ojcostwa

Wykonanie testu na ojcostwo w składa się z następujących etapów:

  1. Izolacja DNA
  2. Amplifikacja DNA (reakcja PCR)
  3. Rozdział elektroforetyczny
  4. Analiza statystyczna
  5. Wydanie wyniku

Co się dzieje z Twoimi próbkami w laboratorium?

Po otrzymaniu Twoich próbek zostają one zarejestrowane w specjalnej bazie danych. Otrzymują swój indywidualny numer (tzw. sample ID), podobnie jak całe Twoje zlecenie. Jest to proces w dużej mierze zautomatyzowany i odbywa się przy pomocy zwalidowanego oprogramowania. Program ten nadaje dany numer tylko raz. W bazie nie ma więc dwóch próbek o takim samym sample ID, dzięki czemu wyeliminowane zostaje ryzyko ich omyłkowej zamiany.

Realizacja Twojego zlecenia przebiega według ściśle określonych procedur, a w najważniejszych momentach analizy również w asyście drugiego pracownika, który nad wszystkim czuwa. Czas trwania analizy w laboratorium wynosi ok. 5-10 dni roboczych. Oto etapy, na jakie podzielona jest analiza dostarczonych przez Ciebie próbek:

Izolacja DNA

Test ojcostwa polega na analizie DNA, znajdującego się w jądrach komórkowych. Żeby laboranci mogli się do niego dostać, muszą najpierw „rozpuścić” otaczające komórki ściany komórkowe. Robi się to przy pomocy specjalnych odczynników. Następnie próbka poddawana jest inkubacji i odwirowaniu w urządzeniu zwanym wirówką. Dzięki temu zostaje ona oczyszczona z pozostałych komponentów komórki. W ten sposób laboratorium otrzymuje „czyste” DNA.

Amplifikacja DNA (reakcja PCR)

Czyli powielenie otrzymanych w wyniku izolacji fragmentów DNA. Pierwotnie jest ich bowiem za mało, aby analiza mogła zakończyć się pomyślnie. Na szczęście już nawet śladowe ilości materiału genetycznego można zwielokrotnić do milionów kopii. Służy do tego tzw. reakcja PCR. (ang. polymerase chain reaction), która zachodzi w termocyklerze.

Zanim jednak Twoje próbki trafią do tego urządzenia, wkładane są jeszcze do specjalnej komory laminarnej, która ma je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem (kontaminacją). Laboratorium przygotowuje również specjalną mieszaninę reakcyjną, którą dodaje do Twojego DNA. Składa się ona z enzymu polimerazy, starterów, wolnych nukleotydów, wody oraz bufora stwarzającego idealne warunki do przeprowadzenia całej reakcji. A jak ona wygląda?

Najpierw na skutek podniesienia temperatury do 96 °C. podwójna helisa DNA rozchodzi się na dwie oddzielne nici. Proces ten nazywany jest denaturacją. Następnie w procesie hybrydyzacji przyłączają się do nich startery, które zapoczątkowują odbudowę sąsiedniej nici DNA. W tym celu temperaturę obniża się do 59 °C. Kluczowym etapem reakcji PCR jest natomiast elongacja. Nić DNA ulega wówczas wydłużeniu. Wymaga to ponownego podniesienia temperatury, tym razem do 72°C. Cały cykl jest powtarzany ok. 30-krotnie, aż do uzyskania odpowiedniej ilości nici DNA.

Rozdział elektroforetyczny

Odbywa się on w sekwenatorze i polega na oddzieleniu krótszych fragmentów DNA od dłuższych. DNA jest naładowane ładunkiem ujemnym, wędruje zatem po kapilarze w kierunku elektrody naładowanej dodatnio. Poszczególne odcinki DNA poruszają się z różną prędkością, zależną od ich kształtu czy wielkości.

Generalnie zasada jest taka, że mniejsze fragmenty przemieszczają się szybciej, większe wolniej. Następnie zamieszczony w sekwenatorze laser wykrywa poszczególne odcinki DNA. Ich detekcja jest możliwa dzięki starterom przyłączonym do DNA jeszcze na etapie reakcji PCR. Dane zebrane podczas elektroforezy są następnie analizowane przez Genemapper – specjalne oprogramowanie komputerowe, które odczytuje wartości liczbowe (allele) w obrębie badanych markerów – w ten właśnie sposób powstaje Twój profil genetyczny.

Analiza statystyczna

W oparciu o informacje zebrane w trakcie elektroforezy DNA oblicza się prawdopodobieństwo z jakim badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. Wynik badania ojcostwa jest pewny – jednoznacznie potwierdza lub wyklucza ojcostwo potencjalnego ojca w stosunku do dziecka.

Wydanie wyniku

Ten etap realizacji zlecenia również jest zautomatyzowany, co eliminuje prawdopodobieństwo popełniania błędu. Autorski program komputerowy tworzy kilkustronicowy raport z badania DNA. Jest on następnie autoryzowany przez 2 uprawnione do tego osoby. Czytaj więcej o wyniku badania

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img
Data publikacji: , Aktualizacja: