Czy badania ojcostwa da się zrealizować bez udziału ojca?

Potencjalny ojciec dziecka zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby i zastanawiasz się, czy przeprowadzenie testu na ojcostwo bez jego udziału jest możliwe? Tak. Nawet nie mając dostępu do potencjalnego ojca dziecka, możesz wykonać pewne badania ojcostwa. Przy tego typu zleceniach laboratoria genetyczne posługują 3 sprawdzonymi i pewnymi metodami.

Badania ojcostwa na podstawie analizy DNA znalezionego na przedmiotach należących do mężczyzny

Przedmioty takie jak szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, niedopałek papierosa, zużyta chusteczka higieniczna czy zaschnięta plama krwi, mogą być nośnikiem materiału genetycznego potencjalnego ojca dziecka. Dlatego jeśli posiadasz po zmarłym mężczyźnie jakieś rzeczy osobiste, możesz je dostarczyć laboratorium do badania DNA.

Pracownicy sprawdzą, czy znajduje się na nich jego DNA, a jeśli tak, to na podstawie tych właśnie próbek wykonają badania ojcostwa. Wynik analizy będzie tak samo pewny, jak wtedy, gdy materiał genetyczny pochodzi z wymazu z policzka.

Badania ojcostwa na podstawie analizy chromosomu Y

W związku z tym, że chromosom Y posiadają wyłącznie przedstawiciele płci męskiej, laboratorium korzysta z tego rozwiązania tylko wtedy, gdy dziecko uczestniczące w teście jest chłopcem. Oprócz dziecka do badania na ojcostwo angażuje się wówczas męskich członków rodziny zmarłego mężczyzny – brata, ojca, dziadka.

Chromosom Y jest dziedziczony z pokolenia na pokolenie w niezmienionej formie, więc u wszystkich męskich członków danej rodziny powinien on wyglądać identycznie. I to właśnie dzięki temu da się ustalić ojcostwo przy użyciu tej metody – porównując chromosom Y u mężczyzn należących do rodziny zmarłego.

Badania ojcostwa na podstawie próbek DNA pobranych od pozostałych krewnych

Gdy dziecko uczestniczące w teście DNA na ojcostwo jest dziewczynką i nie ma możliwości przeprowadzenia analizy chromosomu Y, laboratorium korzysta z tzw. analizy statystycznej. Porównuje się wtedy nie chromosom Y, a profil genetyczny, na którego składa się zbiór charakterystycznych miejsc na DNA badanych osób (markerów genetycznych).

W utworzonych profilach genetycznych szuka się cech wspólnych i przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego oblicza prawdopodobieństwo pokrewieństwa. Uczestnikami takiego badania DNA na ojcostwo mogą być dowolni krewni zmarłego potencjalnego ojca, bez względu na ich płeć.

Podsumowując, badania ojcostwa możesz wykonać nawet wtedy, gdy potencjalny ojciec dziecka nie żyje, decydując się przy tym na jedną z trzech dostępnych metod. Przy wyborze sposobu analizy niezwykle istotna jest jednak płeć osób, które mają być uczestnikami testu.