Ustalenie ojcostwa – prawo

Ustalenie ojcostwa w polskim prawie może nastąpić na 3 sposoby: domniemanie, uznanie i sądowe ustalenie. Sposób ustalenia ojcostwa zależy od konkretnej sytuacji. Przy jakiejkolwiek niepewności warto wykonać test DNA na ojcostwo, który jednoznacznie wskaże, czy dany mężczyzna to ojciec danego dziecka.

✅ Na czym polegają te metody i kiedy się je stosuje? Czy zawsze konieczne jest postępowanie sądowe? Dlaczego przed rozprawą w sądzie warto zrobić test na ojcostwo?

Ustalanie ojcostwa – tego dowiesz się z artykułu:

Na czym polega domniemanie ojcostwa?

Domniemywa się, że ojcem dziecka zawsze jest mąż matki (niezależnie od tego, czy para ze sobą współżyła i czy jest między nimi jakaś więź). Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko urodzi się 300 dni od momentu ustania (np. rozwód, śmierć) lub unieważnienia małżeństwa. Czas 300 dni od rozwodu liczy się od uprawomocnienia wyroku, nie od jego ogłoszenia.

⏩ Domniemanie ojcostwa można obalić, składając do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa i udowodniając, że nie ma możliwości, by dany mężczyzna był ojcem danego dziecka. Taki pozew mogą wnieść domniemany ojciec, matka, pełnoletnie dziecko lub prokurator.

Mężczyzna może zrobić to do 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, a matka – w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia. Pełnoletnie dziecko ma na to 3 lata od dnia uzyskania pełnoletniości, natomiast prokuratora nie obowiązują żadne terminy. Z tego powodu wielu mężczyzn korzysta z pomocy prokuratury.

Na czym polega uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa to dobrowolne oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem danego dziecka. To oświadczenie musi zostać potwierdzone przez matkę w terminie 3 miesięcy – w przeciwnym razie do niego nie dojdzie. Uznać dziecko można po jego urodzeniu (do ukończenia przez nie 18. roku życia) albo jeszcze zanim się urodzi. W tym celu należy udać się najczęściej do Urzędu Stanu Cywilnego, konsulatu (w przypadku mieszkania za granicą) lub sądu opiekuńczego i złożyć stosowne oświadczenie.

Jeśli swoje oświadczenia złożą mężczyzna i matka, zostanie sporządzony akt uznania dziecka. Mężczyzna zostanie wpisany do aktu urodzenia dziecka jako jego ojciec prawny, a więc jednocześnie zyska wszelkie obowiązki względem tego dziecka.

⏩ Dziecko nie może mieć innego ojca prawnego, uznanie stosowane jest więc w przypadku dziecka pozamałżeńskiego lub wtedy, gdy doszło do zaprzeczenia ojcostwa.

To może Cię zainteresować: Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo przed rozprawą w sądzie?

Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa?

Do sądowego ustalenia ojcostwa dochodzi wtedy, gdy ojciec nie chce dobrowolnie uznać dziecka lub gdy matka się na to nie zgadza. Wnieść pozew mogą mężczyzna, matka, pełnoletnie dziecko (lub wcześniej – wtedy występuje w jego imieniu przedstawiciel ustawowy) albo prokurator.

Mężczyzna i matka mają na to czas do ukończenia przez dziecko pełnoletniości. Również w tym przypadku dziecko nie może mieć innego ojca prawnego. Osoba wnosząca pozew ma obowiązek umotywować swoje racje, przedstawiając dowody.

Najpewniejszym dla sądu jest badanie DNA na ojcostwo, jednak można przekazać także np. dokumenty czy zeznania świadków.

Dlaczego przed rozprawą w sądzie warto zrobić test na ojcostwo?

Jeśli chcesz zaprzeczyć ojcostwo lub sądowo je ustalić, najlepszym dowodem dla sądu będzie wynik badania DNA na ojcostwo. Jest on pewny i jednoznaczny – oczywiście w sytuacji, gdy wybierzesz wiarygodne laboratorium.

Dlaczego przed rozprawą w sądzie warto zrobić test na ojcostwo? Chociaż wiele osób myśli, że lepiej poczekać na skierowanie z sądu… nic bardziej mylnego! Stawienie się na rozprawę z gotowym wynikiem badania DNA pozwala:

✅ oszczędzić czas i nerwy – wbrew pozorom sądy rzadko same z siebie kierują na badania genetyczne, a częściej bazują na takich dowodach jak zeznania świadków, sms-y czy zdjęcia. A wtedy rozprawa zaczyna przeciągać się w czasie… Przedstawienie wyniku badania na ojcostwo na pierwszej rozprawie pozwala często skrócić cały proces nawet do jednego posiedzenia sądu.

✅ oszczędzić pieniądze – jeśli zdarzy się, że sąd skieruje na badania genetyczne, najpewniej zapłacą za nie strony. A badania zlecane przez sądy są najczęściej droższe niż te zlecane prywatne. Ponadto im więcej rozpraw, tym większy koszt całości.

✅ wybrać dogodny termin i miejsce testu DNA – zlecenie badania bez skierowania z sądu pozwala wybrać i dopasować odpowiedni termin i miejsce badania, nie ma konieczności dostosowywania się.

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img
Data publikacji: , Aktualizacja: