Kiedy zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie?

W dzisiejszych czasach rozwody są bardzo częstym zjawiskiem. Aby rozpocząć postępowanie rozwodowe należy wnieść do sądu oficjalny wniosek. Pary rozstają się za porozumieniem stron lub wnioskują o rozwód z orzeczeniem o winie. 

Kiedy najczęściej przeprowadza się rozwód z orzeczeniem o winie?
Kto pokrywa koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?
Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie?
Jak wygląda podział majątku w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie?

Kiedy najczęściej przeprowadza się rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się najczęściej wtedy gdy jeden z współmałżonków ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa lub wtedy gdy winne są obie strony. W tym drugim przypadku rolą sędziego jest ustalenie winnego rozpadu małżeństwa. Procedura rozwodowa z orzekaniem o winie jest bardzo trudna i skomplikowania. Często domniemany winny rozpadu małżeństwa nie godzi się z tym faktem.

Kto pokrywa koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to bardzo trudny i skomplikowany proces rodzinny. Dlatego też taki rodzaj rozwodu wiąże się z wysokimi kosztami procesowymi. Wszelkie koszty związane z procesem sądowym pokrywa małżonek uznany za wyłącznie winnego. Koszty sądowe rozwodu z orzeczeniem o winie wynoszą 600 zł. Oczywiście należy wziąć pod uwagę także konieczność opłacenia adwokata, który będzie pomagał podczas procesu sądowego.

Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie może ciągnąć się latami. W trakcie rozwodu z orzeczeniem o winie konieczne jest powoływanie świadków i dostarczania różnorodnych dowodów, wskazujących na wyłączną winę jednej ze stron. Zadaniem Sądu jest analiza dostarczonych dowodów i zeznań świadków. To właśnie Sąd jest odpowiedzialny za podjęcie ostatecznej decyzji o winie jednego lub obojga ze współmałżonków.

Jak wygląda podział majątku w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie?

Nie zależnie od tego czy rozwód przebiegał z orzeczeniem o winie czy też za porozumieniem stron, procedura związana z podziałem majątku wygląda dokładnie tak samo. Osoba uznana za winną rozpadu pożycia małżeńskiego ma takie same prawa do majątku jak małżonek, który jest niewinny rozpadu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie przyczyną rozwodu były kwestie związane z trwonieniem majątku, np. hazard.

Data publikacji: , Aktualizacja: