Na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie?

Wiele małżeństw się rozpada – wynika to nie tylko z niezgodności charakterów czy innego spojrzenia na świat. Stosunkowo często winą za rozpad związku obarczona jest jedna ze stron, która zapragnęła innego życia lub zabrakło jej szczerości w związku. Rozwód z orzeczeniem o winie może być spowodowany zarówno przez jednego z małżonków, jak i przez obie strony.

Jak długo czeka się na rozwód z orzeczeniem o winie?
Na kim spoczywa obowiązek opłacenia kosztów sądowych rozprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?
Jak wygląda rozprawa sądowa rozwodowa z orzeczeniem o winie?
Rozwód z orzeczeniem o winie – co się dzieje z majątkiem po rozstrzygnięciu sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?

Jak długo czeka się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Samo złożenie papierów rozwodowych nie oznacza od razu rozpoczęcia rozprawy. Sądy mają aktualnie wiele pracy, dlatego też na samo wyznaczenie terminu rozprawy czeka się nawet kilka miesięcy. Rozwód z orzeczeniem o winie zazwyczaj wymaga więcej niż jednej rozprawy, dlatego takie sprawy średnio w polskich sądach trwają 1,5 roku.

Na kim spoczywa obowiązek opłacenia kosztów sądowych rozprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?

Koszty rozwodów z orzeczeniem o winie są najwyższe i wynoszą 600 złotych. Zawsze koszty ponosi strona winna rozpadu związku – jeśli partnerzy są winni o równo to koszty mogą zostać rozłożone pomiędzy nich. O tym, kto ponosi koszty sądowe decyduje sąd – warto wspomnieć, że dodatkowe opłaty wiążą się z koniecznością wynajęcia adwokata, który przy takiej sprawie może okazać się niezbędny.

Jak wygląda rozprawa sądowa rozwodowa z orzeczeniem o winie?

Po złożeniu pozwu w sądzie pozwany ma 14 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Następnie sąd wyznacza pierwszą rozprawę i zapoznaje się z aktami sprawy, w tym z materiałem dowodowym. Na pierwszej rozprawie strony mogą być przesłuchane informacyjnie, a dopiero przy kolejnych rozprawach przesłuchuje się świadków i przeprowadza się dowody.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co się dzieje z majątkiem po rozstrzygnięciu sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa na podział majątku pomiędzy małżonkami. Nawet jeśli strona była winna rozpadu pożycia czy nawet dopuściła się zdrady to nadal należy się jej połowa wspólnego majątku. W uzasadnionych przypadkach sąd może jednak zadecydować o nierównym podziale majątku – dzieje się tak np. wówczas, kiedy jeden z małżonków uprawia hazard i istnieje ryzyko trwonienia majątku.

Data publikacji: , Aktualizacja: