Podniesienie alimentów – jak uzyskać więcej pieniędzy?

Wysokość alimentów nie jest niezmienna. Może ona zostać podwyższona po złożeniu odpowiedniego pozwu. Żądanie podniesienia alimentów musi być jednak poparte odpowiednimi argumentami. Jak starać się o podniesienie alimentów? Od czego zacząć? Zobacz poniżej!

Tego dowiesz się z artykułu:

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów?

Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego podniesienie alimentów możliwe jest w przypadku zmiany stosunków. Co to oznacza w praktyce? Żądać podwyższenia alimentów możemy tylko, jeśli okoliczności ustalenia pierwotnej wysokości alimentów się zmieniły. Jest więc to uzasadnione, jeśli pojawiły się nowe potrzeby dziecka uprawnionego do alimentów lub sytuacja zarobkowa i majątkowa jednego z rodziców się zmieniła [1].

Do podwyższenia kwoty alimentów niezbędne jest spełnienie jeszcze jednego warunku – do owej zmiany okoliczności musi dojść po uprawomocnieniu się pierwszego orzeczenia sądu [1].

Pozew o podniesienie alimentów – argumenty

Jednym z powodów, dla których sąd może podwyższyć wysokość alimentów, jest pojawienie się nowych potrzeb uprawnionego. W takiej sytuacji powodem dla otrzymania wyższego świadczenia alimentacyjnego może być:

 • Konieczność dojazdów do szkoły
 • Zmiany miejsca zamieszkania przez rozpoczęcie nauki w innym mieście
 • Zwiększenie kosztów utrzymania małoletniego np. kosztów wyżywienia czy opłat za mieszkanie
 • Choroba lub wypadek, które wymagają nakładów finansowych na leczenie [2]

Zmiana wysokości alimentów może ulec zmianie także na skutek zmiany możliwości majątkowych lub zarobkowych osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Jest ono uzasadnione w przypadku:

 • Podwyżki
 • Zmiany pracy na lepiej płatną
 • Otrzymania darowizny
 • Wygranej na loterii
 • Obniżenie kosztów życia [2]

Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Aby otrzymać wyższe alimenty, należy złożyć pozew do właściwego sądu rejonowego. Ubiegać może się o nie rodzic lub dziecko po ukończeniu 18 roku życia. W takim pozwie znaleźć powinny się dwa elementy:

 • Uzasadnienie, czyli wykazanie, że od ostatniego wyroku sądu doszło do zmiany okoliczności
 • Wykazanie wartości przedmiotu sporu – jest to kwota, o którą alimenty mają zostać podniesione pomnożona przez 12 miesięcy [2].

Podczas rozprawy konieczne będzie przedstawienie dowodów w postaci dokumentów. W przypadku pojawienia się nowych potrzeb dziecka mogą to być m.in. rachunki, faktury czy umowy. Jeśli przyczyną podwyższenia alimentów jest zmiana sytuacji finansowej drugiego rodzica, to sąd poprosi go o przedłożenie odpowiednich dokumentów, takich jak umowa z pracodawcą czy wyciąg z konta [2].

Źródła:

 1. https://paulinachebel.pl/jak-podwyzszyc-alimenty-na-dziecko-krok-po-kroku/
 2. https://adwokat-jaskow.pl/podwyzszenie-alimentow-pozew-argumenty-i-postepowanie-sadowe/

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img

opinieopinie

Data publikacji: , Aktualizacja: