Na czym polega unieważnienie uznania ojcostwa?

Dowiedziałeś się, że dziecko, które wcześniej prawnie uznałeś, nie jest Twoje? Masz prawo złożyć powództwo o unieważnienie uznania ojcostwa. Poniżej podpowiadamy, co mówi na ten temat Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Tego dowiesz się z artykułu:
W jakich sytuacjach można wnieść wniosek o unieważnienie uznania ojcostwa?
Komu przysługuje prawo do złożenia wniosku o unieważnienie uznania ojcostwa?
Wyrok ustalający unieważnienie uznania ojcostwa – jakie są jego skutki?

W jakich sytuacjach można wnieść wniosek o unieważnienie uznania ojcostwa?

Unieważnienia uznania ojcostwa, czyli według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, możesz dokonać w ciągu roku od dnia, kiedy dowiedziałeś się, że dziecko nie jest Twoje.

Mężczyźni o tym fakcie dowiadują się w bardzo różnych okolicznościach, jak np. przyznanie się partnerki do romansu, przeprowadzenie badań do wykonania jakiegoś zabiegu medycznego, w których występuje niezgodność genetyczna między nim a uznanym dzieckiem. Niezależnie od rodzaju okoliczności, masz prawo złożyć powództwo o unieważnienie uznania ojcostwa.

W przypadku, gdy uznałeś ojcostwo wobec dziecka już poczętego, ale przed jego narodzeniem, bieg tego terminu nie może się rozpocząć przed jego narodzinami. 👶 Planowane powództwo masz prawo wytoczyć, gdy będzie już na świecie.

W sądzie należy przedstawić dowody, które wykażą, że dziecko pochodzi od innego mężczyzny. Najwiarygodniejszym z nich są badania DNA. ✅ Ich wynik jednoznacznie wskazuje, czy między Tobą a dzieckiem zachodzi pokrewieństwo.

Innego rodzaju dowody, takie jak np. zeznania świadków, zdjęcia, czy smsy są również akceptowane przez sąd, jednak mogą przyczynić się do dłuższego trwania procesu.

Komu przysługuje prawo do złożenia wniosku o unieważnienie uznania ojcostwa?

Prawo do złożenia wniosku o unieważnienie uznania ojcostwa przysługuje mężczyźnie, który wcześniej uznał ojcostwo. Może zawnioskować o to również matka dziecka, samo dziecko po dojściu do pełnoletności oraz prokurator.
Gdy dziecko zostaje pełnoletnie, zarówno matka, jak i mężczyzna, który wcześniej uznał ojcostwo, tracą prawo do wnioskowania o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Wyrok ustalający unieważnienie uznania ojcostwa – jakie są jego skutki?

Gdy wyrok ustalający unieważnienie uznania ojcostwa uprawomocni się, zachodzą konkretne zmiany prawne oraz w relacji rodzic – dziecko 🧑‍🍼.

Skutkuje to bowiem zerwaniem wszystkich więzi między mężczyzną a dzieckiem. Od tej pory ojciec dziecka jest nieznany lub prawo do wnioskowania o ustalenie ojcostwa otrzymuje inny mężczyzna.

Ustaje władza rodzicielska, lecz podjęte wcześniej decyzje, dotyczące np. wyboru lekarza rodzinnego, czy szkoły dla dziecka, pozostają nadal w mocy.

Ponadto wygasa obowiązek alimentacyjny, następuje wyłączenie z dziedziczenia. Dziecku zostaje przypisane nazwisko matki i jej miejsce zamieszkania. Zmiany te prowadzą do wydania nowego aktu urodzenia dziecka.

 

Zobacz też: Jak prawidłowo pobrać próbki do testu na ojcostwo?

Data publikacji: , Aktualizacja: