Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zgodnie z polskim prawem za ojca dziecka uznaje się męża jego matki i tylko sąd, na wniosek określonych osób, po przeprowadzeniu postępowania może zwolnić takiego mężczyznę z obowiązków i pozbawić praw wynikających z tzw. domniemanego ojcostwa. Kto może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa i jakie dowody należy przedstawić?

Tego dowiesz się z artykułu:

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym uznaje się, że ojcem dziecka urodzonego w związku małżeńskim jest mąż jego matki. Nawet jeśli małżeństwo zostało rozwiązane, o ile dziecko nie urodziło się po upływie 300 dni od zaistnienia tego faktu.

W uzasadnionych przypadkach, dysponując dowodami wykluczającymi ojcostwo, sąd może rozpatrzyć możliwość wydania wyroku o zaprzeczeniu ojcostwa danego mężczyzny. Tym samym pozbawia go praw i obowiązków wynikających z dotychczasowego domniemanego ojcostwa.

Kto może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Prawo do wniesienia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje:

  • matce dziecka i ojcu dziecka (nie mogą zrobić tego później niż 12 miesięcy od jego urodzenia – matka, 12 miesięcy od uzyskania informacji, że dziecko nie pochodzi od niego – ojciec);
  • dziecku (dopiero po ukończeniu przez nie pełnoletniości i nie później niż do 21. roku życia);
  • prokuratorowi (bez ograniczeń w czasie).

Krótkie terminy przysługujące matce i ojcu wynikają z troski o dobro dziecka, szczególnie o kształtującą się u niego więź emocjonalną.

Czy badanie DNA jest niezbędne przy sprawach o zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa opiera się na udowodnieniu, że (były) mąż matki dziecka nie jest jego biologicznym ojcem. Ponieważ ostateczny wyrok zależy od decyzji sądu, składając wniosek, warto przedstawić w nim obiektywne dowody, a takim właśnie jest wynik badania DNA.

Badanie DNA możemy przeprowadzić na własną rękę, żeby móc ubiegać się w prokuraturze o wszczęcie postępowania o zaprzeczenie ojcostwa. Stawienie się w sądzie już z gotowym wynikiem pozwala bardzo często skrócić całe postępowanie do jednej rozprawy, a więc i oszczędzić czas, nerwy i pieniądze.

Data publikacji: , Aktualizacja: