Ile kosztuje rozwód – na jakie koszty musisz się przygotować?

Rozwód jest naturalną konsekwencją i formalnym potwierdzeniem rozpadu małżeństwa, którego nie da się już posklejać. Boli, bo oznacza definitywny koniec związku i zarazem zamknięcie pewnego etapu w życiu, ale często jest jedynym rozwiązaniem. Czy aby się rozwieść, trzeba będzie sięgnąć głębiej do kieszeni? Ile kosztuje rozwód?

Z tego artykułu dowiesz się:

Ile wynosi opłata sądowa za rozwód i kto ją wnosi?

Aby wnieść pozew, trzeba uiścić opłatę sądową, to jest przelać na konto miejscowego Sądu Okręgowego kwotę 600 zł. Osoby bez środków mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z kosztów opłaty sądowej, składając razem z pozwem o rozwód stosowny wniosek.

Zwrot opłaty sądowej

  • Jeżeli małżeństwo zostanie rozwiązane bez orzekania o winie, możesz otrzymać zwrot kosztów za pozew w wysokości do 75% wniesionej opłaty, przy czym 300 zł zwróci sąd, a 150 zł pozwany, jeżeli tego zażądasz.
  • Gdy proces rozwodowy zakończy się orzeczeniem o winie i za rozpad małżeństwa odpowiadają obie strony, powód i pozwany zapłacą po 300 zł. W sytuacji, gdy winą obarczona zostaje tylko jedna strona, przegrany ponosi koszt opłaty sądowej (600 zł).

Jakie są dodatkowe opłaty sądowe za rozwód?

Niestety w trakcie procesu zawsze trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami. Mogą to być, m.in.:

  • Opłata sądowa od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia – jest to opłata od wniosku składanego przez powoda w trakcie trwania postępowania, w wysokości 100 zł. Małżonek może złożyć wniosek o zabezpieczenie tą drogą alimentów na dziecko czy zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego. Opłaty tej można uniknąć, składając wniosek o udzielenie zabezpieczania roszczenia razem z pozwem rozwodowym.
  • Opłata sądowa dotycząca podziału majątku wspólnego małżonków – wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie w wysokości 1 000 zł, ale jeżeli strony dojdą do porozumienia i razem z wnioskiem złożą tzw. zgodny plan podziału majątku, opłata sądowa wyniesie 300 zł.
  • Opłata sądowa w przypadku żądania eksmisji małżonka – opłata od pozwu o eksmisję małżonka wynosi 200 zł, ale można jej uniknąć, umieszczając żądanie eksmisji w pozwie rozwodowym.

Ile kosztują mediacje sądowe przed rozwodem?

Sąd może skierować małżonków do mediatora, szczególnie w przypadku, gdy przedmiotem sporu pozostają kwestie sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów. Koszt mediacji, który jest stały, wnosi:

  • 150 zł za pierwsze spotkanie z mediatorem,
  • 100 zł za każde kolejne spotkanie.

Warto podkreślić, że koszt mediacji może wynieść maksymalnie 450 zł i ani grosza więcej.

Ile wynosi opłata za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego?

Wywiad środowiskowy, którego koszt jest stały i wynosi 75 zł, jest częstą praktyką w sytuacji, gdy strony mają małoletnie dzieci. Przeprowadzany na plecenie sądu ma na celu ustalenie, w jakich warunkach żyją i wychowują się małoletni.

Każdy rozwód jest inny i zależy od stopnia zawiłości sprawy czy skonfliktowania stron, a także od liczby zgłaszanych wniosków, co w rezultacie przełoży się na koszty procesu sądowego. Głównym elementem kosztów jest opłata w wysokości 600 zł za wniesienie pozwu.

Dodatkowe koszty generują postępowanie zabezpieczające, podział majątku, wywiad środowiskowy, żądanie eksmisji małżonka, udział mediatora i inne. Niektórych kosztów można uniknąć lub je zredukować, o czym była mowa powyżej. Zawsze warto znać swoje prawo!

Data publikacji: , Aktualizacja: