Ustalenie ojcostwa a alimenty wstecz – czy to możliwe?

Czy w momencie ustalenia ojcostwa alimenty wstecz są możliwe do uzyskania? Czy mężczyzna, który dowiaduje się o istnieniu dziecka po paru latach, ma obowiązek zapłaty wstecznych alimentów?  Ustalenie ojcostwa a alimenty wstecz – z tematem tym związanych jest wiele pytań. Na najważniejsze zagadnienia odpowiadamy poniżej.

Tego dowiesz się z artykułu:

Ustalenie ojcostwa a alimenty wstecz – jak to wygląda w praktyce?

Gdy nastąpiło prawne ustalenie ojcostwa, alimenty wstecz mogą być przyznane tylko w przy określonych okolicznościach. Jest to możliwe w przypadku niezaspokojonych potrzeb lub zobowiązań.

Co to oznacza? Są to najczęściej długi matki dziecka wynikające z zaciągnięcia kredytu lub pożyczki np. na podjęcie  koniecznego leczenia, lub są wynikiem bardzo ciężkiej sytuacji finansowej.

Każda taka okoliczność musi zostać dokładnie udokumentowana. Sytuacja samotnego wychowywania dziecka nie jest wystarczającą podstawą do ubiegania się o alimenty wsteczne. Alimenty te są ograniczone w czasie – można się o nie ubiegać na 3 lata przed wniesieniem powództwa.

Czy późniejsze ustalenie ojcostwa łączy się z alimentami wstecznymi?

Wydaje się, że gdy następuje późniejsze ustalenie ojcostwa alimenty wsteczne powinny być przyznane automatycznie. Bywają sytuacje, kiedy mężczyzna nie wiedział o istnieniu dziecka i było wychowane tylko przez matkę, która ponosiła wszystkie koszty z tym związane.

Jednak przepisy nie rozróżniają takiej sytuacji i obowiązek alimentacyjny obciąża mężczyznę względem dziecka jedynie wtedy, gdy jego ojcostwo zostało prawnie ustalone.

Bywają przypadki, kiedy to z wnioskiem o ustalenie ojcostwa i alimenty, kobieta wnosi żądanie o zwrot poniesionych kosztów. Nazywane jest to roszczeniem regresowym i należy się temu rodzicowi, który ponosił koszty związane z utrzymaniem dziecka.

Nie są to miesięczne wpłaty, a zsumowana kwota pieniężna, którą rodzic przeznaczył na potrzeby dziecka. Kwota ta może obejmować tylko 3 lata wstecz. Jej przyznanie nie jest oczywiste i wymaga przedstawienia konkretnych dowodów. Samotne wychowanie dziecka najczęściej nie jest wystarczające, by się o nią ubiegać.

Ustalenie ojcostwa a alimenty wstecz – dlaczego warto wykonać badania DNA?

Proces ustalenia ojcostwa i alimentów wstecz może trwać bardzo długo. Aby skrócić czas do minimum, warto wcześniej przeprowadzić badania DNA, których wyniki w jednoznaczny sposób potwierdzają lub zaprzeczają ojcostwu danego mężczyzny. Jest to najlepszy dowód dla sądu, niepozostawiający żadnych wątpliwości.

Data publikacji: