Test na ojcostwo – jak przebiega i kto może je zrobić?

Test na ojcostwo pozwala ustalić tożsamość biologicznego ojca dziecka. Przeprowadzony prawidłowo, pozwala uzyskać wiarygodny wynik. Z artykułu poniżej dowiesz się, czy można wykonać je w ramach NFZ oraz kto może zlecić takie badanie. 

Test na ojcostwo – w jaki sposób ustala się ojcostwo?
Czy można wykonać test na ojcostwo w ramach refundacji z NFZ?
Kto może zlecić test na ojcostwo ?
Test na ojcostwo – czy udział matki w badaniu jest konieczny?

Test na ojcostwo – w jaki sposób ustala się ojcostwo?

Ojcostwo ustala się za pomocą badań DNA, poprzez porównanie materiału genetycznego badanych osób. Wykonany w ten sposób test na ojcostwo pozwala z 99% prawdopodobieństwem potwierdzić ojcostwo, a ze 100% – odrzucić. Materiał porównawczy do badania DNA należy pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka, próbki lub inne próbki, np. włosy, paznokcie. Dziecko dziedziczy połowę materiału genetycznego od matki, drugą połowę od ojca, z tego powstaje profil genetyczny, który jest indywidualny dla każdej osoby.

Czy można wykonać test na ojcostwo w ramach refundacji z NFZ?

Test na ojcostwo nie podlega refundacji w ramach NFZ. W nielicznych przypadkach sąd może przenieść koszt testu na ojcostwo na inny podmiot. Sąd może obciążyć kosztem Skarb Państwa.

Kiedy można zlecić test na ojcostwo?

Test na ojcostwo można zlecić w sytuacji, kiedy nie jest pewna tożsamość biologicznego ojca dziecka. Test DNA na ojcostwo można wykonać za zgodą opiekunów prawnych dziecka. W sytuacji, gdy nie wyrażają oni zgody, zgodę taką można uzyskać sądownie.

Test na ojcostwo – czy udział matki w badaniu jest konieczny?

Udział matki dziecka w badaniu zależy od sytuacji. Jeżeli test na ojcostwo został zlecony przez sąd – w takiej sytuacji konieczna jest obecność matki przy wykonywaniu badania. Jeżeli wykonuje się test na ojcostwo prywatnie, nie jest konieczny udział matki dziecka w badaniu. Niekiedy wykonywane jest ono bez jej wiedzy. Wystarczy, że potencjalny ojciec uzyska materiał genetyczny dziecka do porównania.

Data publikacji: , Aktualizacja: