Badanie mikrośladów – niestandardowa analiza DNA

Badanie mikrośladów jest jedną z metod badania DNA na ojcostwo/macierzyństwo, nie cieszy się jednak tak dużą popularnością, co analiza na podstawie próbek standardowych. W niektórych przypadkach jest to jedyny sposób na wykonanie badania DNA z wiarygodnością wyniku sięgającą nawet 99,9%.

Na czym polega badanie mikrośladów?
Kiedy najlepiej zdecydować się na badanie mikrośladów?
Jaka jest cena badania mikrośladów?
Ile czeka się na wyniki badania mikrośladów?

Na czym polega badanie mikrośladów?

Badanie mikrośladów polega na wyodrębnieniu materiału genetycznego z przedmiotów codziennego użytku – może to być zużyta maszynka do golenia, chusteczka do nosa, dziecięcy smoczek czy niedopałek papierosa. Warto wcześniej zapytać w danym laboratorium, jaki typ próbek może być dostarczony oraz w jaki sposób należy je zabezpieczać w czasie transportu.

Kiedy najlepiej zdecydować się na badanie mikrośladów?

Badanie mikrośladów jest zalecane do wykonania wówczas, kiedy jedna ze stron nie zgadza się na wykonanie badania na ojcostwo. Zdobycie materiału z mikrośladami nie jest proste, jednak w takich okolicznościach umożliwia odbycie badania. Jest to legalne, ponieważ analiza jest wykonywana do celów prywatnych. Pozyskanie wymazu z policzka od dziecka i domniemanego ojca nie zawsze jest możliwe, wówczas pozostają do zbadania właśnie mikroślady.

Jaka jest cena badania mikrośladów?

Badanie mikrośladów jest droższe niż standardowa analiza DNA na podstawie wymazu z wewnętrznej strony policzka. Za badanie DNA na podstawie mikrośladów należy zapłacić około 1500-1700 złotych, przy czym ostateczne cenniki laboratoriów są kwestią indywidualną, a ceny nie są narzucone z góry. Wysoka cena badania na ojcostwo jest wynikiem stosowania zaawansowanych metod diagnostycznych, dzięki którym z próbek można wyodrębnić DNA, a także wiąże się z kosztami opłacenia personelu medycznego.

Ile czeka się na wyniki badania mikrośladów?

Badanie mikrośladów to analiza, na której wyniki czeka się średnio 10-15 dni roboczych. Czas ten naliczany jest od dnia, w którym mikroślady zostają dostarczone do laboratorium lub partnerskiego punktu pobrań. Jest to czas oczekiwania dłuższy o około 5 dni niż w przypadku badań „standardowych”.

Data publikacji: , Aktualizacja: