Co wpływa na cenę badania testu na ojcostwo?

Jaka jest cena prywatnego testu na ojcostwo, Jaka jest cena sądowego testu na ojcostwo, Jaka jest cena testu na ojcostwo w ciąży, Co wpływa na cenę testu na ojcostwoTest na ojcostwo to jedyne badanie potwierdzające lub wykluczające to, czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Cena tego badania waha się od 500 do nawet 7000 zł. Z czego wynikają tak duże dysproporcje?

Jaka jest cena prywatnego testu na ojcostwo?
Jaka jest cena sądowego testu na ojcostwo?
Jaka jest cena testu na ojcostwo w ciąży?
Co wpływa na cenę testu na ojcostwo?

Jaka jest cena prywatnego testu na ojcostwo?

Badanie ojcostwa przeprowadzane do celów prywatnych kosztuje od 500 do ok. 1500 złotych. Tak duże wahania w cenie testu na ojcostwo zależy od kilku czynników, takich jak: renoma placówki w której zleci się badania (w tym także posiadane przez nią niezbędne certyfikaty i akredytacje, doświadczenie pracowników oraz jakość odczynów na których się pracuje), forma pobrania próbek do badania (istnieje możliwość wysłania ich za pomocą poczty lub kuriera) oraz możliwość przyspieszenia czasu oczekiwania na wyniki. Warto mieć na uwadze fakt, że placówki oferujące niezwykle niską cenę z reguły nie mają odpowiednich akredytacji i zachodzi duże prawdopodobieństwo, że pracują na najtańszych odczynach co oznacza, że wyniki przeprowadzonych przez nich badań mogą nie być do końca wiarygodne.

Jaka jest cena sądowego testu na ojcostwo?

Cena testu na ojcostwo, które zostało zlecone przez sąd jest znacznie wyższa od tego wykonywanego prywatnie i oscyluje między 1500 a 1800 złotych. Jest to związane przede wszystkim z potrzebą zachowania odpowiednich procedur i wykonania badania w placówce posiadającej odpowiednie akredytacje, która współpracuje na co dzień z biegłymi sądowymi. W przeciwieństwie do badań prywatnych, pobór próbek odbywa się w tej sytuacji w obecności lekarza lub biegłego sądowego, dwóch świadków oraz matki dziecka. Co więcej, do wyników badan zleconych przez sąd dołącza się specjalistyczną ekspertyzę.

Jaka jest cena testu na ojcostwo w ciąży?

Test na ojcostwo można przeprowadzić już w 8 tygodniu ciąży, a jego wynik jest tak samo wiarygodny jak ten przeprowadzony już po narodzinach dziecka. W początkowej fazie ciąży bada się krew matki i wymaz z policzka ojca. W krwi matki krąży bowiem DNA dziecka, które wyizolowuje się z niej podczas badania. Od 15 tygodnia ciąży do potwierdzenie ojcostwa można wykorzystać płyn owodniowy, który powinien zostać pobrany przez lekarza. Cena badania DNA potwierdzającego lub wykluczającego ojcostwo jeszcze na etapie ciąży waha się od 2 do nawet 7000 złotych, co uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju pobranych próbek będących przedmiotem badania.

Co wpływa na cenę testu na ojcostwo?

Cena testu na ojcostwo uzależniona jest od poniższych czynników:

  • charakter badania (zlecony przez sąd lub do wykonywany celów prywatnych)
  • wiek dziecka (badania przeprowadzane w stanie prenatalnym są znacznie droższe od tych wykonywanych po narodzinach dziecka)
  • renoma placówki przeprowadzającej badania – wedle Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, wiarygodny test potwierdzający ojcostwo musi mieć prawdopodobieństwo na poziomie min. 99,999%. Zlecając test placówce, która posiada wszelkie niezbędne akredytacje (w tym PCA) i działa w zgodzie z międzynarodowymi normami możemy mieć pewność, że wyniki przeprowadzanego badania będą wiarygodne. Wpływ na to ma także ilość markerów poddawanych badaniu (w profesjonalnych placówkach analizuje się 24 markery DNA) oraz doświadczenie i profesjonalizm pracowników.
Data publikacji: , Aktualizacja: