Kiedy żonie należą się alimenty? 💰

Często występują sytuacje, kiedy w czasie trwania małżeństwa żona nie pracuje zarobkowo, bo poświęca swój czas na wychowywanie dzieci. Albo przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem domu, więc praktycznie nie ma własnych dochodów i pozostaje na utrzymaniu męża. Po dłuższym okresie braku aktywności zawodowej trudno jest kobiecie znaleźć od razu pracę zapewniającą jej odpowiedni poziom życia. A więc w razie rozwodu jej sytuacja materialna ulegnie znacznemu pogorszeniu. Może wówczas sądownie domagać się alimentów od byłego małżonka. Kiedy żonie należą się alimenty?

Tego dowiesz się z artykułu:

Kiedy żonie należą się alimenty?

Alimenty mogą być przyznane, jeśli na skutek rozwodu żona znalazła się w stanie niedostatku. Pojęcie to może oznaczać albo całkowity brak środków utrzymania, albo uzyskiwane dochody są tak niskie, że nie wystarczają na zaspokojenie jej wszystkich uzasadnionych potrzeb. Alimenty powinny zapewnić jej optymalne warunki życiowe odpowiednie do jej wieku i stanu zdrowia.

Nie tylko ewidentny niedostatek jest przesłanką do przyznania świadczenia. Sąd bierze również pod uwagę status majątkowy byłego męża. Jeśli jest on wysoki, może zasądzić na rzecz żony alimenty w większej kwocie, a nie tylko zapewniającej jej minimum egzystencji.

⏩ Zasadniczym warunkiem możliwości ubiegania się o alimenty jest ustalenie, że żona nie była winna rozpadowi małżeństwa.

Alimenty na żonę – rozwód z orzekaniem o winie

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym podane są przepisy, kiedy żonie należą się alimenty. Jeżeli w prawomocnym wyroku rozwodowym sąd uznał, że żona była winna rozpadowi małżeństwa, alimenty jej nie przysługują.

Ale gdy rozwód był orzeczony z wyłącznej winy męża, zostanie on zobowiązany do płacenia byłej żonie alimentów.

Ten aspekt jest ważny, ponieważ w takim przypadku nie jest konieczne znajdowanie się w stanie niedostatku. Wystarczy udowodnienie, że rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Alimenty mogą być również przyznane po rozwodzie bez orzekania o winie.

📍 Poczytaj więcej: Ile kosztuje rozwód – na jakie koszty musisz się przygotować?

Czy alimenty na żonę przyznawane są dożywotnio?

Obowiązek alimentacyjny wygasa, jeśli kobieta wyjdzie ponownie za mąż. Zasadniczo obowiązek ten ustaje po upływie 5 lat. Ten okres może być wydłużony nawet dożywotnio, gdy żona nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać, na przykład ze względu na przewlekłą chorobę.

Dożywotnie alimenty mogą zostać cofnięte, jeśli nastąpiła poprawa sytuacji bytowej. Obowiązek alimentacyjny nie jest dziedziczny, ustaje wraz ze śmiercią byłego męża.

Jak i gdzie składa się pozew o alimenty na żonę?

Wniosek o alimenty może być zawarty w pozwie rozwodowym. W innym przypadku, pozew składa się do wydziału rodzinnego sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Powinien on być sporządzony według wzoru ustalonego dla tego typu pisma procesowego.

Trzeba wykazać jak najwięcej dowodów na znajdowanie się w niedostatku lub w trudnej sytuacji materialnej. Za dowody sąd uznaje zaświadczenia o dochodach i niezbędnych wydatkach oraz orzeczenia lekarskie.

📍 Poczytaj też: Jak złożyć pozew rozwodowy?

Data publikacji: , Aktualizacja: