Na czym polega separacja? 💔

Jeżeli w małżeństwie wystąpi poważny kryzys, który z czasem coraz bardziej się pogłębia, może dojść do rozpadu związku. Często ze względów religijnych lub obyczajowych ludzie nie decydują się w takiej sytuacji na rozwód. Niektórzy liczą na to, że kryzys jest przejściowy i po pewnym okresie pojawi się szansa na poprawę wzajemnych relacji. Ze względów praktycznych sytuacja małżonków, którzy się decydują na dłuższe rozstanie, powinna znaleźć jakieś uregulowanie prawne. W Kodeksie rodzinnym funkcjonuje instytucja prawna – separacja ✅ Na czym polega separacja?

Separacja – tego dowiesz się z artykułu:

Na czym polega separacja i czym różni się od rozwodu?

O zastosowaniu każdej z tych form musi zdecydować sąd. Z tym, że separacja to orzeczenie, a rozwód to wyrok sądu. Orzeczenie może być we właściwej chwili zmienione, ale wyrok o rozwodzie jest nieodwracalny.

Sąd może orzec separację, jeśli doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego w sensie emocjonalnym, fizycznym i ekonomicznym. W przypadku rozwodu warunkiem jest udowodnienie zupełnego, ale również trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, na przykład jeśli małżonkowie od dłuższego czasu mieszkają osobno i nie utrzymują ze sobą bliskich kontaktów.

Wybierając separację, małżonkowie mogą zadecydować o podziale wspólnego majątku lub pozostawić tę sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka również o sprawowaniu pieczy nad małoletnimi dziećmi i wysokości alimentów.

⏩ To może Cię zainteresować: Ile kosztuje rozwód – na jakie koszty musisz się przygotować?

Czego nie daje małżonkom separacja?

Warto wiedzieć na czym polega separacja w zakresie wzajemnych obowiązków lub budowania nowych związków. Separacja nie rozwiązuje całkowicie małżeństwa, a więc żadna ze stron nie może zalegalizować nowego związku, tak jak to jest możliwe po rozwodzie.

Kobiety nie mogą powrócić do swojego panieńskiego nazwiska. Nie ustaje też obowiązek udzielania niezbędnej pomocy drugiemu z małżonków w razie choroby i dostarczania mu środków do życia, gdy nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Osoby pozostające w separacji tracą prawo do dziedziczenia i zachowku.

Kto może żądać separacji?

Jeżeli małżonkowie niemający wspólnych dzieci złożą zgodny wniosek, sąd może orzec separację w postępowaniu nieprocesowym, na rozprawie niejawnej. W innej sytuacji jeden z małżonków może wnieść pozew, nie jest potrzebna zgoda drugiej strony. Rozpocznie się postępowanie procesowe zbliżone pod względem reguł do sprawy rozwodowej. Koszt złożenia wniosku jest o wiele niższy niż opłata za wniesienie pozwu.

Dla kogo separacja jest dobrym wyborem?

Pozostawanie w formalnej separacji jest korzystne dla osób, które z różnych względów nie decydują się w danym momencie na definitywne rozwiązanie małżeństwa. Może to być czas na wyjście z nałogu którejś ze stron albo na wspólną terapię psychologiczną ukierunkowaną na poprawę wzajemnych relacji.

Może się okazać, że kryzys minie, a zatem powstanie szansa na wspólne życie. Można wtedy złożyć w sądzie wniosek o zniesienie separacji. Separacja jest też dobrym wyborem dla małżonków, którzy zdecydowali się na rozstanie, ale nie są w stanie wykazać trwałego rozkładu pożycia, gdy nadal mieszkają razem. Dłuższy okres separacji jest znaczącym argumentem dla sądu.

⏩ Poczytaj też: Jak złożyć pozew rozwodowy?

Data publikacji: , Aktualizacja: