Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego krok po kroku

Jeśli szukasz informacji, jak wygląda rejestracja dziecka pozamałżeńskiego, zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu. Wyjaśniamy, jak przebiegają formalności oraz dlaczego warto najpierw przeprowadzić badania DNA.

Spis treści:

Jakie są formalności podczas rejestracji dziecka pozamałżeńskiego?

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas osobistej wizyty matki dziecka, prawnego ojca lub ich pełnomocnika. Możliwy jest również wybór rejestracji internetowej – szybki i wygodny. USC musi być właściwy dla miejsca narodzin dziecka, a nie jego  czy rodziców miejsca zamieszkania.

Dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego należy zarejestrować w przeciągu 21 dni od chwili otrzymania w szpitalu karty urodzenia.

Osoba, która zgłasza dziecko, musi mieć ze sobą dokument tożsamości. Otrzyma do podpisu specjalnie przygotowany protokół – zawarte są w nim dane dziecka i rodziców. Następnie zostanie wydany akt urodzenia, powiadomienie o nadaniu dziecku numeru PESEL oraz powiadomienie o zameldowaniu.

Czy można uznać ojcostwo w czasie rejestracji w USC?

Jeśli to mężczyzna dokonuje rejestracji dziecka pozamałżeńskiego, to musi być jego ojcem prawnym. Oznacza to, że należy dopełnić taką formalność jak uznanie ojcostwa. Jest to możliwe już w czasie ciąży, lecz wielu mężczyzn dokonuje tego podczas rejestracji dziecka.

Sytuacja ta wymaga zgłoszenia się do urzędu zarówno ojca dziecka, jak i matki. Mężczyzna dobrowolnie oświadcza, że jest ojcem dziecka, a kobieta musi to potwierdzić.

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego, gdy dziecko ma innego ojca prawnego

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego w niektórych sytuacjach może wymagać dodatkowych formalności.

Jeśli matka dziecka ma męża lub od ustania bądź unieważnienia małżeństwa minęło mniej niż 300 dni, to prawnym ojcem dziecka jest mąż lub były mąż – to wedle zasady domniemania ojcostwa ta osoba zostaje wpisana do aktu urodzenia.

W tej sytuacji najpierw należy zaprzeczyć ojcostwo, by biologiczny ojciec mógł stać się prawnym.

Dlaczego przed uznaniem ojcostwa warto zrobić test DNA?

Jeśli przed rejestracją dziecka pozamałżeńskiego mężczyzna ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego ojcostwa, warto by wykonał testy DNA. Uznanie dziecka wiąże się zarówno z przywilejami, prawami, jak również z obowiązkami, np. finansowymi.

Niestety zdarza się, że mężczyzna pod wpływem chwili uznaje dziecko, by ratować związek, a za jakiś czas okazuje się, że nie jest jego biologicznym ojcem. By uniknąć takich sytuacji, warto przeprowadzić test na ojcostwo, który da jednoznaczną odpowiedź i rozwieje wszelkie obawy.

Test DNA na ojcostwo można zrealizować w ciąży lub po narodzinach dziecka – np. w okresie 3 tygodni, w których należy zarejestrować dziecko. Wynik testu na ojcostwo jest pewny i jednoznaczny, co ułatwia rozwiązanie wielu spraw.

Czy możliwa jest rejestracja dziecka w USC bez ojca?

Rejestracji dziecka może dokonać jedna osoba, np. matka.

W wypadku gdy dziecko nie ma ojca prawnego (urodziło się poza małżeństwem, nie zachodzi zasada domniemania, a mężczyzna nie uznał dziecka), jako imię ojca podaje się imię wskazane przez matkę lub jedno z imion polskich, a nazwisko matki.

Data publikacji: , Aktualizacja: