Testy na ojcostwo – prywatnie czy do sądu?

Wybierając test na ojcostwo powinniśmy opowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy tym testem osiągnąć, tj. do czego ma nam posłużyć wynik analizy? Jeśli tylko do zaspokojenia własnej ciekawości – wybierzmy prywatny test na ojcostwo. Jeśli chcemy za jego pomocą załatwić pewne sprawy, np. przepisać spadek na dziecko lub uznać je przed Urzędem Stanu Cywilnego, zdecydujmy się na test ojcostwa dla sądu.

Oba badania DNA są tak samo pewne i wykonuje się je według tej samej metody. Występują między nimi jednak pewne różnice, o których warto wiedzieć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Test na ojcostwo – gdy zlecamy ten prywatny

Prywatny test na ojcostwo może się odbyć z udziałem tylko 2 osób, czyli ojca i dziecka. Daje on możliwość samodzielnego pobrania próbek w domu – w postaci wymazów z policzka lub innych przedmiotów (mikrośladów), z których można wyizolować DNA konkretnej osoby. Tymi przedmiotami będą np. włosy z cebulami, maszynka do golenia, szczoteczka do zębów lub chusteczka higieniczna z katarem. Żeby pacjenci mogli własnoręcznie przygotować wszystkie materiały laboratoria przygotowują dla nich specjalne zestawy do pobrania DNA. Dzięki temu zlecenie całego badania na ojcostwo – od pobrania próbki po otrzymanie wyniku – może odbyć się drogą wysyłkową. Laboratorium wysyła zestaw na dowolnie wskazany adres (domowy, do pracy lub do osoby zaufanej) kurierem lub do paczkomatu. Na kopercie może zamieścić swoje dane lub nadać dyskretną przesyłkę – bez logotypu i nazwy firmy na kopercie. Zlecenie testu DNA na ojcostwo z pobraniem próbek w domu jest tak proste i wygodne, że wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie. Ponadto, prywatny test na ojcostwo nie wymaga od badanych osób ujawniania ich tożsamości, można go wykonać pozostając anonimowym. Wynik jest zwykle wystawiany już po kilku dniach, pacjent ma prawo zadecydować czy chce go otrzymać telefonicznie, mailowo, listem poleconym czy na miejscu w punkcie pobrań.

Brak oficjalnej procedury pobrania próbek podczas prywatnego testu na ojcostwo pozbawia go pełnej mocy dowodowej, nie wyklucza jednak możliwości włączenia do sprawy wyniku takiego badania w charakterze dowodu wstępnego. Co więcej, jeśli strony biorące udział w procesie zgadzają się z rezultatem jaki uzyskano podczas testu, to sąd może wydać wyrok i na jego podstawie.

Test na ojcostwo – gdy zlecamy ten sądowy

Do zlecenia sądowego testu na ojcostwo nie trzeba załatwiać skierowania z sądu. Spokojnie można go zrealizować bez jego pośrednictwa. Wystarczy poinformować laboratorium o chęci przeprowadzenia badania z formalną procedurą pobrania próbek. I to właśnie to formalne pobranie materiału do badania jest tak naprawdę jedynym elementem różniącym sądowe testy na ojcostwo od testów prywatnych.

Próbek do sądowego testu na ojcostwo nie pobiera się samodzielnie w domu. Pacjent udaje się w tym celu do placówki medycznej, w której w obecności lekarza lub diagnosty pobierane są próbki. Zostaje on wcześniej upoważniony przez biegłego sądowego,, a potem sporządza jeszcze specjalną ekspertyzę. Stanowi ona bardzo ważny załącznik do wyniku testu i wraz z nim jest dokumentem uznawanym przez krajowe sądownictwo. Na podstawie wyniku sądowego testu na ojcostwo można wydać wyrok w sprawie o alimenty, czy wspomniany spadek.

Decydując się na sądowy test na ojcostwo pacjent jest zobowiązany ujawnić swoją tożsamość. Musi się więc spodziewać, że przed rozpoczęciem pobierania wymazów z policzka (jedyny dopuszczalny rodzaj próbki w teście sądowym) pracownik laboratorium poprosi go o dowód osobisty lub inny dokument, np. paszport. Idąc do placówki wraz z małoletnim dzieckiem powinien przygotować natomiast skrócony odpis aktu urodzenia. Sądowy test na ojcostwo dojdzie do skutku tylko wtedy, gdy będzie w nim uczestniczyć matka dziecka (wyjątek stanowi jej śmierć). W sądowym teście na ojcostwo uczestniczą więc zawsze przynajmniej 3 osoby – dziecko, domniemany ojciec oraz matka dziecka. Czas oczekiwania na wynik testu sądowego wynosi ok. 2 tygodni. Podobnie jak w przypadku badań DNA na ojcostwo zlecanych prywatnie pacjent może wybrać w jakiej formie chce go otrzymać.

Testy na ojcostwo – różny sposób pobrania próbek, tak samo pewny wynik

Sposób pobierania próbek nie wpływa na pewność wyniku testu na ojcostwo. Niezależnie od tego czy próbki zostaną pobrane w placówce czy w domu, z udziałem matki czy bez niej, wynik badania będzie tak samo pewny i jednoznaczny. Przy wyborze testu na ojcostwo pacjent powinien więc kierować się wyłącznie indywidualnymi potrzebami oraz tym co chce osiągnąć wynikiem przeprowadzonego badania ojcostwa.

 

Więcej informacji:

Zapytaj nas o badanie ojcostwa

Bezpłatne konsultacje

img
Data publikacji: , Aktualizacja: