Analiza badania na ojcostwo

Badania DNA na ojcostwo stanowią najlepsze rozwiązanie, aby potwierdzić bądź wykluczyć, czy badany domniemany ojciec jest biologicznie spokrewniony z dzieckiem. Wynik przeprowadzonego testu może być dowodem wstępnym przykładowo w postępowaniu sądowym, m.in. w sprawie dotyczącej alimentów albo ustalenia ojcostwa.

Badanie na ojcostwo – analiza mikrośladów
Badanie na ojcostwo – testy na pokrewieństwo
Badanie na ojcostwo – oparte na 34 markerach DNA
Badanie na ojcostwo – realizowane w punkcie pobrań lub w domu

Badanie na ojcostwo – analiza mikrośladów

Badanie na ojcostwo wymaga wykonanie analizy mikrośladów. Są to dowolne próbki, które zawierają DNA badanej osoby. Przykładem może być szczoteczka do zębów, włosy wraz z cebulkami, guma do żucia czy też gryzak, plamy krwi itp. Pobierając mikroślady, należy tę czynność wykonywać w jednorazowych rękawiczkach, aby nie dotykać bezpośrednio dłońmi miejsca, w których może być DNA badanej osoby. Tak zebrane próbki trzeba przechowywać w suchym oraz zacienionym miejscu. Potem wystarczy dostarczyć je do laboratorium np. w sterylnym pojemniku albo kopercie.

Badanie na ojcostwo – testy na pokrewieństwo

Badanie genetyczne na ojcostwo jest nie tylko pewnym, ale przede wszystkim jednoznacznym dowodem na to, czy pokrewieństwo między dzieckiem a domniemanym tatą istnieje. Taki test polega na porównaniu genetycznych profili, wykorzystując do tego zmienności znajdujące się w niekodujących fragmentach genu. To umożliwia zbadanie stopnia pokrewieństwa, a także wykazanie, czy potencjalny tata jest spokrewniony biologicznie z badanym również dzieckiem.

Badanie na ojcostwo – oparte na 34 markerach DNA

Badanie na ojcostwo opierające się na 34 markerach DNA charakteryzuje się niezwykłą dokładnością, gdyż analizowane markery cechują się wysoką zmiennością. 34 markery to największa ilość badanych markerów na rynku, a udział matki dziecka w trakcie przeprowadzanego badania nie jest konieczny. Przykładowo marker SE33 jest ważny z tego względu, że stanowi on najbardziej polimorficzny marker spośród pozostałych, które są stosowane w sądowej genetyce. To największa siła dowodowa.

Badanie na ojcostwo – realizowane w punkcie pobrań lub w domu

Badania DNA na ojcostwo można wykonać nie tylko w punkcie pobrać, ale także w domu. Wybierając pierwszą formę, wystarczy udać się do wskazanego miejsca i tam zostaną załatwione również wszelkie formalności – dokumenty. Natomiast realizując test na ojcostwo w domu, najpierw trzeba pobrać przez stronę internetową albo osobiście kupić zestaw, który jest przeznaczony do pobrania próbki biologicznego materiału. Kolejnym krokiem jest dostarczenie go do punktu pobrań.

Data publikacji: , Aktualizacja: