Czy można zrobić darmowe badania ojcostwa?

Test DNA na ojcostwo nie jest związany ze zdrowiem i jego poprawą, a pewnym wykluczeniem bądź potwierdzeniem, czy dany mężczyzna to biologiczny ojciec danego dziecka. Z tego powodu nie ma możliwości jego refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Darmowe badania ojcostwa mogą być zrealizowane tylko w dwóch przypadkach i gdy przeprowadza się test sądowy. Na szczęście ceny testów są coraz niższe, a dodatkowo można uiścić opłatę w ratach.

Darmowe badania ojcostwa – to możliwe w określonych przypadkach

Jeśli badanie ojcostwa realizowane jest do celów sądowych i na skierowanie sądu, w dwóch szczególnych przypadkach sąd może zwolnić obie strony postępowania z opłat i przenieść całość kosztów na Skarb Państwa. To możliwe po pierwsze wtedy, gdy bardzo trudna sytuacja finansowana uniemożliwia zapłatę za test. Darmowe badania ojcostwa mogą być zrealizowane również w momencie, gdy dziecko, w stosunku do którego ustala się ojcostwo przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Aby wykonać darmowe badanie ojcostwa, konieczne jest oczywiście szczegółowe udokumentowanie sytuacji, przedstawienie dochodów etc. Przypadki całkowitego zwolnienia z opłat są raczej rzadkie.

Przy teście do celów prywatnych, czyli dla własnej wiedzy, nie ma możliwości żadnej refundacji. Refundacja NFZ obejmuje bowiem tylko badania o zastosowaniu medycznym (podstawowa opieka zdrowotna). Chcąc wykonać taki test niezbędne jest więc wykorzystanie własnych środków.

Badania ojcostwa – można je opłacić w ratach

Jeśli dany przypadek nie kwalifikuje się do wykonania darmowego badania ojcostwa lub gdy jest to test prywatny, klient może skorzystać z rat. Dzięki temu koszt realizacji testu zostanie rozłożony w dogodny dla niego sposób. Najpopularniejszym systemem są w tym przypadku tzw. MediRaty. Jest to pożyczka celowa o niskim oprocentowaniu. W niektórych laboratoriach oferowane są nawet raty 0%.