Możliwe formy wykonania testu na ojcostwo

Wykonywane testy DNA stanowią narzędzie w genetycznej identyfikacji m.in. w ustaleniu ojcostwa. Test na ojcostwo polega na zbadaniu genetycznego zapisu markerów genetycznych, czyli odcinków DNA, które znajdują się w całym genomie. Do tego badania wybiera się wyłącznie spełniające podstawowe kryteria jak np. wysoka unikalność, a także różnorodność.

Test na ojcostwo – sądowy dla klientów indywidualnych
Test na ojcostwo – sądowy ustalający ojcostwo, pokrewieństwo dla Organów Procesowych
Test na ojcostwo – anonimowy bez danych osobowych
Test na ojcostwo – prywatny z danymi osobowymi

Test na ojcostwo – sądowy dla klientów indywidualnych

Sądowy test na ojcostwo na indywidualnych klientów ma służyć jako prawny dokument. Ważne jest w takiej sytuacji, aby w momencie wykonywania testu obecna była matka z dzieckiem i domniemanym ojcem. Należy podać również takie dane personalne jak akt urodzenia dziecka i dokument tożsamości rodziców. Chcąc wykonać takie badanie, należy wcześniej umówić się w wybranym laboratorium oferującym wykonanie takiego badania DNA.

Test na ojcostwo – sądowy ustalający ojcostwo, pokrewieństwo dla Organów Procesowych

Sądowy test na ojcostwo, wykonywany jako pokrewieństwo dla Organów Procesowych jest pobierany zarówno od matki, dziecka, jak i domniemanego ojca przez wykwalifikowanych pracowników IGS (Instytut Genetyki Sądowej). Pobranie materiału tym sposobem odbywa się w punktach pobrań, które znajdują się na terenie całej Polski, w szpitalach, zakładach karnych oraz domach ciężko chorób osób czy nawet za granicą Polski. Taki test genetyczny na ojcostwo jest nieinwazyjny oraz bezbolesny, ponieważ wymazem jest materiał pobierany z wewnętrznej strony policzka. Bez problemy można je przeprowadzić również wśród dzieci, niezależnie od ich wieku.

Test na ojcostwo – anonimowy bez danych osobowych

Test DNA na ojcostwo można także wykonać anonimowo, nie podając imion, nazwisk, numerów PESEL. Uzyskany wynik testu na ojcostwo jest tak samo pewny jak przeprowadzany test na ojcostwo z podaniem danych osobowych i przede wszystkim w jednoznaczny sposób potwierdza on bądź wyklucza biologiczne ojcostwo. Do formularza należy podać wyłącznie płeć oraz datę pobrania materiału wraz z rodzajem próbki. Osoby decydujące się na taką formę badania, widnieją wyłącznie w dokumentach jako „Dziecko”, „Matka” i „Domniemany ojciec”. Wypełniając formularz, należy podać tylko dane osoby, która zleciła badanie, ale nie musi ona brać w nim udziału.

Test na ojcostwo – prywatny z danymi osobowymi

Przeprowadzając test na ojcostwo można również podać swoje dane osobowe. Wynik takiego badania może posłużyć jako wstępny dowód przykładowo w sądowej sprawie o ustalenie ojcostwa czy też alimenty. Dane osobowe są wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia badania, a następnie wystawienia otrzymanego wyniku.

 

Data publikacji: , Aktualizacja: