Alimenty w ciąży – kiedy Ci przysługują i jak je uzyskać?

Każda kobieta w ciąży może domagać się od ojca dziecka alimentów (a właściwie pomocy finansowej potocznie nazywanej alimentami) – gwarantuje jej to Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Zdarza się, że mężczyzna sam chętnie oferuje swoją pomoc i dobrowolnie płaci przysługujące alimenty. Co jednak w sytuacji, w której ojciec dziecka nie jest skłonny do pomocy? Jak uzyskać alimenty w ciąży?

Alimenty w ciąży – co mówi Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy?

Obowiązkiem ojca nienarodzonego jeszcze dziecka jest sprawowanie opieki zarówno nad matką, jak i nad maluchem. Nie zawsze jednak mężczyzna godzi się na dobrowolne płacenie świadczenia jakim są alimenty w ciąży, dlatego warto wiedzieć, że w takiej sytuacji możesz zwrócić się sądu – gwarantuje to Artykuł 141. § 1:

„Ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.”

Uznanie dziecka nienarodzonego – ojciec może zrobić to dobrowolnie

Ojciec dziecka może uznać je jeszcze przed jego narodzinami – może to zrobić poprzez złożenie specjalnego oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, sądzie opiekuńczym lub wybranym konsulacie. Samo złożenie oświadczenia jednak nie wystarczy.

Aby było ono ważne oraz aby mężczyzna stał się ojcem prawnym, w ciągu 3 miesięcy matka musi potwierdzić prawdziwość oświadczenia. Od tego momentu ojciec dziecka będzie miał obowiązek finansowego wspierania matki i dziecka, także w trakcie ciąży.

Uwiarygodnienie ojcostwa – gdy uznanie nie jest możliwe

Co w sytuacji, w której mężczyzna nie chce uznać dziecka? W tym przypadku można wnieść pozew do sądu o uwiarygodnienie ojcostwa, co w razie pozytywnej dla decyzji pozwoli na zasądzenie alimentów w ciąży oraz po urodzeniu dziecka. Pamiętaj jednak, że uwiarygodnienie przez sąd ojcostwa mężczyzny nie jest równoznaczne z jego ustaleniem.

Aby sąd mógł uwiarygodnić ojcostwo mężczyzny, konieczne będzie jego wcześniejsze uprawdopodobnienie. Jest ono możliwe na podstawie dowodów takich jak zeznania świadków czy wspólne zdjęcia. Jeśli sąd uprawdopodobni ojcostwo mężczyzny, Kodeks Rodzinny i opiekuńczy zapewnia wsparcie finansowe od ojca dziecka „przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu” (art. 142. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy).

Alimenty w ciąży – co pomoże podjąć decyzję?

Alimenty w ciąży są dla kobiety oraz dziecka bardzo ważnym świadczeniem oraz  wsparciem ze strony ojca malucha. W podjęciu decyzji o ich wypłacaniu bez wątpienia może pomóc wykonanie testu na ojcostwo. Można go wykonać już od 8 tygodnia ciąży i jest on wykonywany na podstawie próbki krwi ciężarnej i wymazu z policzka domniemanego ojca.

Niektórzy mężczyźni decydują się także na pomoc kobiecie do porodu, nie angażując na tym etapie sądu, a dalsze decyzje podejmowane są wspólnie już po urodzeniu dziecka.

Data publikacji: , Aktualizacja: