Czym jest test na ojcostwo?

Test na ojcostwo wykonywany jest z dwóch powodów. Po pierwsze, by wykluczyć ojcostwo, po drugie, by je potwierdzić. Aby uzyskać wiarygodny wynik testu na ojcostwo, niezbędny jest materiał genetyczny od zainteresowanych osób. Próbka pobierana jest z wewnętrznej części policzka. Jest źródłem informacji genetycznej o badanym. Próbka porównywana jest z materiałem genetycznym drugiej osoby badanej.

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo drogą wysyłkową?
Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez punkt pobrań?
Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo w aptece?
Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez sąd?

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo drogą wysyłkową?

Test na ojcostwo można zamówić online. W tym celu należy zalogować się na stronę laboratorium i wybrać opcję badania z wysyłką. Na wskazany adres zostanie dostarczony zestaw do badania DNA. Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Przestrzeganie podstawowych zasad pozwoli uniknąć ewentualnych błędów i uszkodzenia materiału genetycznego. Najważniejsze jest zachowanie sterylności. W związku z tym kluczowe jest bezpieczne zapakowanie materiału i odesłanie go do laboratorium w krótkim czasie.

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez punkt pobrań?

Inną opcją przeprowadzenia testu DNA na ojcostwo jest spotkanie w punkcie pobrań. Procedura wykonywana jest tam przez pielęgniarkę. Na początku prosi ona o zgodę rodziców na badanie dziecka, po czym może przystąpić do pobrania próbki. Materiał przesyła lub oddaje do laboratorium.

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo w aptece?

Test na ojcostwo dostępny jest także do zakupienia w aptece. Stanowi obecnie jedną z najtańszych opcji na rynku. Zestaw zawiera komplet do samodzielnego badania. Pobrany materiał należy bezpiecznie zapakować i przesłać do laboratorium.

Jak wygląda realizacja testu na ojcostwo przez sąd?

Test genetyczny na ojcostwo można także wykonać na zlecenie sądu. Związana jest z tym pełna procedura badania. W pobraniu próbki uczestniczą nie tylko pielęgniarka i osoby zainteresowane, ale również świadkowie. Z zajścia sporządzany jest specjalny protokół, który później stanowi dowód rzeczowy w rozprawie sądowej. Laboratorium, w którym odbywa się pobranie próbki wyznaczane jest przez sąd.

Data publikacji: , Aktualizacja: