Jakie są rodzaje badania na ojcostwo?

Badania na ojcostwo wykonywane są w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia domniemanego ojcostwa. Obecnie wykonuje się w tym celu badanie genetyczne na podstawie pobranych próbek. Badanie wykazuje wysoką wiarygodność, dlatego wykorzystywane jest także na potrzeby procesu sądowego. Wyniki badania pozwalają na porównanie materiału genetycznego potencjalnego ojca i dziecka. 

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo drogą wysyłkową?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez punkt pobrań?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo w aptece?
Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez sąd?

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo drogą wysyłkową?

Badania DNA na ojcostwo można zamówić drogą wysyłkową. Aby tego dokonać, należy zalogować się na stronie internetowej wybranego laboratorium, które w swojej ofercie posiada właśnie taki rodzaj badania. Po wypełnieniu formularza, laboratorium wysyła do badanego zestaw do samodzielnego pobrania próbki. Zestaw zawiera również szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów zestawów, jak i czynników zakłócających wynik testu. W związku z tym nie zaleca się spożywania posiłków, palenia papierosów czy żucia gumy minimum godzinę przed planowanym pobraniem próbki. Spożywanie posiłków i napojów w przypadku dzieci nie powinno być wcześniej niż pół godziny przed. Pobrany materiał należy zapakować i wysłać do laboratorium.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez punkt pobrań?

Kolejną metodą badania genetycznego na ojcostwo jest przeprowadzenie go w punkcie pobrań. Próbkę pobiera pielęgniarka, która wcześniej uzyskała pisemną zgodę od obojga rodziców dziecka. Dopiero po jej podpisaniu może przystąpić do pobrania.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo w aptece?

Najprostszą i najszybszą formą badania DNA na ojcostwo jest test apteczny. To również najtańsza propozycja na rynku. Zestaw zawiera niezbędne do samodzielnego badania narzędzia. Po pobraniu należy szczelnie zapakować materiał i przesłać do laboratorium.

Jak wygląda realizacja badania na ojcostwo przez sąd?

Badania na ojcostwo na zlecenie sądu odbywają się we wskazanym przez instytucję laboratorium. Pobranie materiału odbywa się w obecności świadków, a z wydarzenia sporządzany jest protokół, który stanowi dowód w sądzie.

Data publikacji: , Aktualizacja: