Testy na ojcostwo – jak mogą wyglądać?

Testy DNA na ojcostwo są wykorzystywane do celów prywatnych, jak i sądowych. Pozwalają na wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa z dokładnością do 99%. Z tego też powodu cieszą się dużą popularnością, szczególnie że cena badań DNA nie jest wygórowana, natomiast laboratoria wykonujące badania genetyczne można znaleźć w każdym większym mieście.

Jak można zrobić test DNA przez internet?
Jaki jest najlepszy test DNA na ojcostwo?
Jakie mogą być wyniki testu DNA na ojcostwo?
Jak opisany jest wynik testu DNA na ojcostwo?

Jak można zrobić test DNA przez internet?

Przez internet można jedynie zamówić wybrany test na ojcostwo oraz opłacić go. Zestaw pobraniowy zostanie dostarczony pod wskazany adres przez kuriera, a następnie klient laboratorium może w ten sam sposób odesłać próbkę. Właśnie na tym polega internetowe „wykonywanie” badania. Jest to możliwość na zrobienie badań DNA w formie bezkontaktowej.

Jaki jest najlepszy test DNA na ojcostwo?

Najlepszymi są te testy DNA na ojcostwo, które analizują 24 markery genetyczne. Dzięki temu ryzyko niejednoznacznego wyniku jest bardzo niskie, a pewność badania wzrasta. Ważne również, by w cenie ujęto wszystkie opłaty i aby nie pojawiły się tzw. ukryte koszty. Cena testu na ojcostwo musi być więc stała i jednoznaczna. Sama próbka, która trafi do badania na ojcostwo nie wpływa na jakość przeprowadzonej analizy.

Jakie mogą być wyniki testu DNA na ojcostwo?

Wyniki testu na ojcostwo są jednoznaczne – potwierdzają ojcostwo albo je wykluczają. Jeśli wybieramy analizę 24 markerów i dobrej jakości badania genetyczne to nie ma wyników pośrednich. Z tego też powodu należy uważać na tanie testy na ojcostwo, którymi reklamują się niektóre laboratoria – takie analizy mogą przynieść wynik niejednoznaczny i wówczas konieczne będzie np. włączenie do analizy próbki pochodzącej od matki. Oczywiście za dodatkową opłatą.

Jak opisany jest wynik testu DNA na ojcostwo?

Wynik badania DNA na ojcostwo powinien mieć formę graficzną i opisową. W formie graficznej ukazana jest tabela z profilem genetycznym oraz badaniem markerów. Markery od ojca i dziecka powinny się zgadzać. Niezgodność w 4 miejscach pozwala na wykluczenie ojcostwa. Wynik w formie pisemnej zawiera już określenie tego, co jest wynikiem badania więc nie trzeba samodzielnie analizować tabeli.

Data publikacji: , Aktualizacja: